fbpx

Ilu Polaków myśli o emigracji zarobkowej?

Wyjazdy za granicę w celach zarobkowych to niejako norma i to od lat. To żadna nowość, że Polacy wyjeżdżają za pracą, za płacą i za przysłowiowym chlebem. Rozdzielni z rodzinami, z daleka od domu stawiają temu czoła, wiedząc, że w perspektywie jest dużo większa satysfakcja finansowa.

Badania z 2022 r.1 pokazują, że aż dwukrotnie więcej Polaków (obecnie 16 proc.) niż w poprzednim badaniu – przed pandemią – rozważa wyjazd za granicę w ciągu najbliższych 12 miesięcy. W 2018 roku było to 8,6 proc. pytanych. Polacy wciąż chcą zarabiać więcej, to właśnie chęć wyższych zarobków jest głównym motywatorem wyjazdów zagranicznych.

Kto chce wyjechać za granicę?

Najczęściej o wyjeździe myślą osoby w wieku 25-44 (56 proc.), z czego większą liczbę stanowią młodsi w wieku 25-34 (32 proc.), z wykształceniem średnim (29 proc.) i zawodowym (26 proc.). Nieco mniejszy odsetek stanowią osoby z wykształceniem wyższym (20 proc.). Gotowość do wyjazdu deklaruje więcej mężczyzn niż kobiet (60 proc. vs 40 proc.). Są to głównie mieszkańcy mniejszych miast i wsi, osoby z regionów północno-zachodniego (23 proc.), wschodniego (17 proc.), północnego i centralnego (po 16 proc.), w mniejszym stopniu natomiast z regionu południowo-zachodniego (9 proc.) oraz województwa mazowieckiego (6 proc.).    

Czas pracy za granicą

Zauważono, że badanie wykazało zauważalną zmianę w deklarowanej długości pobytu za granicą. Podkreślono, że wśród rozważających emigrację zarobkową straciły na znaczeniu krótkie, trzymiesięczne wyjazdy (spadek o połowę z 37 proc. w 2018 roku do 18 proc. obecnie) na rzecz dłuższych, minimum półrocznych. Więcej badanych zdecydowałoby się też na pobyt za granicą przez rok lub kilka lat (wzrost z 32 proc. w 2018 r. do prawie 38 proc.). Dodano, że deklaracje dotyczące emigracji na stałe nie zmieniły się znacząco w porównaniu z poprzednim badaniem, wzrósł natomiast odsetek niezdecydowanych (z 7,4 proc. w 2018 r. do prawie 16 proc. obecnie).

Kierunki zagranicznych wyjazdów do pracy

Według badań przeprowadzonych przez CBOS2 w 2019 r. niezmiennie najczęściej deklarowanym kierunkiem emigracji zarobkowej są Niemcy (43%), a na drugim miejscu – Wielka Brytania (23%). Na kolejnych miejscach plasują się Holandia (15%) i Belgia (10%). Ranking popularności destynacji wyjazdów zarobkowych nie podlega większym zmianom.

Obecnie proporcje nieco zmieniły się. Badanie z 2022 r. potwierdziło, że nadal, najbardziej preferowanym kierunkiem emigracji zarobkowej są Niemcy (32,2 proc.), jednak na drugim miejscu, tym razem, znalazła się Holandia (15,8 proc.), a Wielka Brytania na trzecim (9,4 proc.).

Powody skłaniające do emigracji

Badanie z 2022 r. potwierdziło, że nadal najważniejszą motywacją do emigracji zarobkowej są atrakcyjniejsze wynagrodzenia niż w Polsce (79 proc. wskazań) oraz wyższy standard życia (47 proc.). Zauważono, że te dwa czynniki zyskały na znaczeniu w porównaniu z badaniem z 2018 roku. Wciąż istotne są też lepsze warunki socjalne (31 proc.), możliwość podróżowania (25 proc.), lepsze perspektywy rozwoju zawodowego (22 proc.) oraz korzystniejszy system podatkowy (20 proc.).

Znalezienie lepszej pracy i godniejsze zarobki to nie jedyne z powodów, które motywują Polaków do emigracji. Praca za granicą to również życie w innym kraju, o odmiennej kulturze. Często również emigracja otwiera możliwości życia na wyższym standardzie, otwiera nowe perspektywy, nie tylko zawodowe.. Niemały wpływ może również sytuacja polityczna, ale też chęć zapewnienia rodzinie, a zwłaszcza dzieciom lepszych warunków, właściwej opieki zdrowotnej, socjalnej lub wykształcenia.

W wyjątkowych przypadkach zagraniczny wyjazd do pracy wiąże się również z zafascynowaniem danym krajem. Aby móc zostać tam na dłużej, niezbędne jest znalezienie stałego źródła finansowania. Stabilna praca pozwoli na znalezienie mieszkania, założenie rodziny i spełnianie swoich pasji. Często wyjazd zagraniczny wiąże się również z możliwością dołączenia do rodziny, jeśli któryś z jej członków znalazł pracę właśnie poza granicami naszego kraju. Dlatego, choć powody większości wyjeżdżających się pokrywają, motywacja każdej z tych osób może być zupełnie odmienna.

Żródła:

  1. Raport Gi Group – „MIGRACJE ZAROBKOWE POLAKÓW” 25 lipca 2022 r.
  2. Komunikat z badań CBOS “Wyjazdy Polaków do pracy za granicę”, Nr 140/2019, Listopad 2019 r.

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.