fbpx

W dzisiejszym dynamicznym środowisku pracy, zrozumienie cech charakterystycznych dla różnych pokoleń może być kluczowe dla skutecznego zarządzania zespołem oraz tworzenia pozytywnej atmosfery pracy. Każde pokolenie wnosi ze sobą unikalne doświadczenia, wartości i oczekiwania, które kształtują ich podejście do pracy i współpracy z innymi. Przyjrzyjmy się więc bliżej, jakie cechy charakteryzują pracowników należących do różnych pokoleń, w tym pokolenie Z, Y, X i baby boomersów.

Pokolenie Z (urodzeni po 1997 r.):

Cechy pokolenia Z

Pokolenie Z (ang. Generation Z) – inaczej określani też jako zoomerzygeneracja ZPost-Millennialspokolenie internetowePokolenie C. Według większości źródeł to pokolenie urodzonych po 1995 roku. Osoby z tego przedziału czasowego, to osoby dorastające we w pełni scyfryzowanym społeczeństwie. Charakteryzują ich:

 1. Technologiczna biegłość: osoby z pokolenia Z dorastały w erze cyfrowej, gdzie dostęp do technologii był powszechny. Dlatego też są one zazwyczaj bardzo biegłe w obsłudze nowoczesnych narzędzi i aplikacji. Przykładowo, osoba z pokolenia Z może sprawnie korzystać z wielu platform społecznościowych nie tylko w celach rozrywkowych, ale także w kontekście pracy, np. do budowania sieci kontaktów zawodowych. Osoby #genZ najlepiej odnajdą się na stanowiskach w branży IT, czy biotechnologii, ale także w komputerowej branży artystycznej, grafice, stanowiskach związanych z tworzeniem animacji komputerowych, tworzeniem gier i stron www.
 2. Dążenie do równowagi: jedną z charakterystycznych cech pokolenia Z jest także świadomość społeczna i troska o zrównoważony rozwój. Pracownicy z tej grupy wiekowej często wykazują zainteresowanie kwestiami ekologicznymi, etycznymi i społecznymi. Przykładowo, mogą być zaangażowani w projekty dotyczące ochrony środowiska lub działania charytatywne.
 3. Częsta zmiana pracy:
  • Poszukiwanie nowych wyzwań
   • Pokolenie Z często poszukuje nowych wyzwań i możliwości rozwoju zawodowego. Są ciekawi świata i chcą eksplorować różne obszary pracy, zdobywając nowe umiejętności i doświadczenia.
   • Mogą szybko nudzić się rutyną i monotonnymi zadaniami, dlatego częsta zmiana pracy daje im szansę na ciągłe rozwijanie się i poznawanie nowych obszarów.
  • Praca nad różnorodnymi projektami
   • Młodzi ludzie z pokolenia Z często lubią pracować nad różnorodnymi projektami, które dają im możliwość kreatywnego wyrażenia się i wykorzystania swoich umiejętności w różnych kontekstach.
   • Częsta zmiana pracy może być dla nich sposobem na eksplorowanie różnych branż, sektorów czy typów zadań, co pozwala im poszerzać horyzonty i rozwijać się wszechstronnie.
  • Dążenie do szybkiego rozwoju kariery
   • Pokolenie Z często ma ambitne cele zawodowe i dąży do szybkiego rozwoju kariery. Dla nich częsta zmiana pracy może być sposobem na zdobycie różnorodnego doświadczenia zawodowego i budowanie swojego portfolio umiejętności.
   • Mogą być otwarci na różne formy zatrudnienia, takie jak projekty na zlecenie czy praca tymczasowa, aby zdobywać nowe umiejętności i budować swoją reputację zawodową.
  • Dostęp do różnorodnych środowisk pracy
   • Częsta zmiana pracy daje młodym pracownikom z pokolenia Z możliwość eksplorowania różnych środowisk pracy, np. korporacyjnego, startupowego, non-profit czy freelancerstwa.
   • Mogą chcieć doświadczyć różnych kultur organizacyjnych, sposobów pracy i wartości firmowych, co pozwala im lepiej zrozumieć swoje preferencje i cele zawodowe.
 4. Silna potrzeba zmiany świata:
  • Aktywizm społeczny – pokolenie Z często angażuje się w działania społeczne i inicjatywy mające na celu zmianę świata na lepsze. Mogą być zaangażowani w kampanie społeczne, akcje charytatywne czy protesty dotyczące ważnych kwestii społecznych i środowiskowych.
  • Praca w organizacjach non-profit – młodzi ludzie z pokolenia Z często szukają możliwości pracy w organizacjach non-profit, gdzie mogą realizować swoje wartości i zaangażować się w działania mające pozytywny wpływ na społeczeństwo.
 5. Chęć tworzenia własnego biznesu:
  • Przedsiębiorczość – pokolenie Z jest bardzo przedsiębiorcze i często marzy o prowadzeniu własnej działalności gospodarczej. Są kreatywni, mają wiele pomysłów i chęć realizacji swoich pasji i marzeń.
  • Startupy i innowacje – młodzi ludzie z pokolenia Z są zainteresowani nowymi technologiami i innowacjami. Często starają się tworzyć startupy, które wykorzystują nowoczesne technologie do rozwiązywania problemów społecznych lub środowiskowych.
 6. Korzystanie z nowoczesnych technologii:
  • Automatyzacja działań – pokolenie Z jest wychowane w erze cyfrowej, dlatego naturalnie korzystają z nowoczesnych technologii i rozwiązań, w tym automatyzacji. Mogą stosować narzędzia do zarządzania czasem, pracy zdalnej czy analizy danych, aby usprawniać swoje codzienne działania.
  • Kreatywne wykorzystanie technologii – młodzi pracownicy z pokolenia Z potrafią kreatywnie wykorzystać technologie do rozwoju biznesu i innowacji. Mogą być twórcami aplikacji mobilnych, platform internetowych czy rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji.
 7. Ponad to:
  • Mają wielkie plany na przyszłość,
  • Najczęściej swoją wiedzę czerpią z Internetu, nastawieni są bowiem na szybkie wyszukiwanie informacji,
  • Są chętni do dzielenia się wiedzą w Internecie, uczestniczą w forach, dyskusjach w sieci itp. – są jednak świadomi ryzyka jakie niesie za sobą explorowanie w sieci.
  • To ludzie otwarci i bezpośredni,
  • Mają ogromną potrzebę kontaktu z rówieśnikami i chętnie dzielą się informacjami poprzez media społecznościowe, budowanie relacji społecznych jest dla nich jedną z ważniejszych funkcji.
  • Nie boją się podróżować, poznawać nowych ludzi – dlatego podjęcie pracy poza granicami miejsca zamieszkania, nie stanowi większego problemu.

Pokolenie Z a technologia rekrutacyjna

Pokolenie Z, będąc wychowane w erze cyfrowej i mając naturalne zrozumienie technologii, dobrze odnajdzie się w narzędziach, które są interaktywne, mobilne i zapewniają szybki dostęp do informacji. Oto kilka narzędzi, w których pokolenie Z może czuć się dobrze:

 1. Platformy do prowadzenia rekrutacji online: młodzi ludzie z pokolenia Z są często aktywni w internecie i na platformach społecznościowych, dlatego platformy takie jak LinkedIn Recruiter, Indeed czy Glassdoor Employer Center mogą być dla nich naturalnym środowiskiem do poszukiwania pracy i aplikowania na stanowiska.
 2. Platformy e-learningowe i szkoleniowe: z racji, że pokolenie Z dorastało w erze edukacji online, platformy e-learningowe, takie jak Udemy for Business czy LinkedIn Learning, są dla nich naturalnym miejscem nauki i rozwoju zawodowego.
 3. Narzędzia do wideointerwencji: młodzi ludzie z pokolenia Z są komfortowi z korzystania z technologii w komunikacji, dlatego narzędzia do wideointerwencji, np. HireVue czy Spark Hire, mogą być dla nich przyjemnym sposobem przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych online.
 4. Platformy społecznościowe w kontekście employer brandingu: pokolenie Z często korzysta z mediów społecznościowych, więc platformy takie jak Glassdoor czy LinkedIn Company Pages, które pomagają firmom w budowaniu wizerunku pracodawcy, mogą przemawiać do nich jako potencjalnych kandydatów.
 5. Systemy do zarządzania wydajnością i rozwojem pracowników: młodzi pracownicy z pokolenia Z lubią mieć jasno określone cele i oczekiwania, dlatego narzędzia takie jak 15Five czy SuccessFactors, które wspierają zarządzanie wydajnością i rozmowy rozwojowe, mogą być dla nich atrakcyjne.

Co jeszcze należy wziąć pod uwagę zatrudniając osoby #genZ ?

Warto zauważyć też, że pokolenie Z wiąże się z pewnymi wyzwaniami i kwestiami kontrowersyjnymi, które warto brać pod uwagę:

 1. Wysokie wymagania: młodzi pracownicy z pokolenia Z często mają wysokie oczekiwania wobec swoich pracodawców i środowiska pracy. Mogą być bardziej wymagający jeśli chodzi o warunki zatrudnienia, rozwój zawodowy i równowagę między życiem prywatnym a pracą.
 2. Różne poglądy na lojalność: pokolenie Z ma zróżnicowane poglądy na to, co oznacza lojalność w miejscu pracy. Dla niektórych może to oznaczać długotrwałe zaangażowanie w jednej firmie, podczas gdy inni mogą preferować elastyczność i częstą zmianę środowiska zawodowego.
 3. Umiejętności społeczne: ze względu na dużą ilość czasu spędzoną w cyfrowym świecie, niektórzy przedstawiciele pokolenia Z mogą mieć znikome umiejętności społeczne w tradycyjnym kontekście. Mogą mieć trudności z komunikacją bezpośrednią, budowaniem relacji w pracy i rozwiązywaniem konfliktów.

Wybór odpowiednich narzędzi zależy także od indywidualnych preferencji i umiejętności danego pracownika z pokolenia Z, dlatego warto poznać ich oczekiwania i dostosować narzędzia do ich potrzeb i wygody.

Pokolenie Y (milenialsi, urodzeni między 1981 a 1996 r.):

 • Praca zespołowa i kreatywność: osoby z pokolenia Y zazwyczaj cenią sobie współpracę z innymi oraz mają rozwinięte umiejętności kreatywne. Są otwarte na nowe pomysły i lubią pracować nad projektami, które dają im możliwość wyrażenia swojej innowacyjności. Przykładowo, pracownik z pokolenia Y może być aktywnym uczestnikiem sesji burz mózgów, przynosząc cenne pomysły i propozycje rozwiązań.
 • Elastyczność i adaptacja: milenialsi często poszukują elastycznych form pracy, które pozwalają im na dostosowanie harmonogramu do swoich potrzeb. Mogą być zwolennikami pracy zdalnej lub elastycznych godzin pracy.

Jako przykład można podać Annę, 30-letnią specjalistkę ds. marketingu z pokolenia Y, która aktywnie uczestniczy w spotkaniach kreatywnych, proponując nowe strategie promocji produktów. Dodatkowo, pracuje zdalnie kilka dni w tygodniu, co pozwala jej efektywniej zarządzać czasem i osiągać lepszą równowagę między pracą a życiem prywatnym.

Pokolenie X (urodzeni między 1965 a 1980 r.):

 • Doświadczenie i mentorstwo: osoby z pokolenia X często posiadają bogate doświadczenie zawodowe, co przekłada się na umiejętność mentorowania młodszych kolegów. Są też zdolne do podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów, opierając się na swojej praktycznej wiedzy.
 • Lojalność i zaangażowanie: pracownicy z tego pokolenia mogą być bardzo lojalni wobec swoich pracodawców i zaangażowani w realizację celów organizacji. Cenią sobie stabilność i długofalowe relacje w pracy.

Przykładowo, Piotr, 45-letni menedżer z pokolenia X, ma bogate doświadczenie w zarządzaniu projektami i zespołami. Jest mentorem dla młodszych pracowników, pomagając im rozwijać umiejętności przywódcze i radzenie sobie z wyzwaniami zawodowymi.

Baby boomersi (urodzeni po II wojnie światowej, głównie w latach 1946–1964 r.):

 • Dyscyplina i profesjonalizm: baby boomersi są często bardzo zdyscyplinowani i profesjonalni w swoim podejściu do pracy. Cenią sobie terminowość, rzetelność i wysoką jakość wykonywanych zadań.
 • Doświadczenie i wiedza: osoby z tego pokolenia przynoszą ze sobą nie tylko bogate doświadczenie, ale także wiedzę zdobytą na przestrzeni lat. Potrafią przekazywać młodszym pracownikom cenne wskazówki i perspektywę historyczną.

Przykładowo, Elżbieta, 58-letnia specjalistka HR z pokolenia baby boomersów, jest znana z dokładności i profesjonalizmu w swojej pracy. Dzięki swojemu doświadczeniu potrafi skutecznie rozwiązywać konflikty w zespole i wspierać rozwój zawodowy młodszych pracowników.

Podsumowując, każde pokolenie wnosi ze sobą unikalne cechy i doświadczenia, które mogą być wartością dodaną dla organizacji. Rozumienie tych różnic pozwala lepiej zintegrować różne pokolenia w zespole, wykorzystując ich różnorodność jako atut. Kluczowym jest także tworzenie elastycznych warunków pracy i możliwości rozwoju dla wszystkich pracowników, niezależnie od ich pokolenia czy wieku.

Chcesz wiedzieć więcej? Bądź z nami w kontakcie: facebook / instagram – bo razem możemy więcej!

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.